• /,æpə'reitəs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều apparatuses

  ,æpə'reitəsiz
  đồ thiết bị; máy móc
  (sinh vật học) bộ máy
  the digestive apparatus
  bộ máy tiêu hoá
  Đồ dùng, dụng cụ
  fishing apparatus
  đồ đánh cá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  máy móc, công cụ

  Cơ - Điện tử

  Khí cụ, dụng cụ, thiết bị

  Xây dựng

  thiết bị máy móc

  Y học

  máy, bộ phận thiết bị

  Kỹ thuật chung

  khí cụ
  dụng cụ
  base apparatus
  dụng cụ đo đường giới hạn
  base line measuring apparatus
  dụng cụ đo đường đáy
  bomb apparatus
  dụng cụ kiểu bom
  lifting apparatus
  dụng cụ nâng
  monitoring apparatus
  dụng cụ nghe thử
  rescue apparatus
  dụng cụ cứu
  safety apparatus
  dụng cụ an toàn
  Vebe apparatus
  dụng cụ Vebe (để xác định độ cứng của bê tông)
  void measurement apparatus
  dụng cụ xác định độ rỗng
  volumetric apparatus
  dụng cụ đo thể tích
  máy
  máy móc

  Kinh tế

  thiết bị
  aerating apparatus
  thiết bị làm thoáng khí
  agitating apparatus
  thiết bị trộn
  atomizing apparatus
  thiết bị phun
  boiling control apparatus
  thiết bị kiểm tra nồi nấu
  bunging apparatus
  thiết bị đóng nút
  depositing apparatus
  thiết bị lắng
  distillation apparatus
  thiết bị chưng cất
  extraction apparatus
  thiết bị trích ly
  fishing apparatus
  thiết bị đánh cá
  flour bleaching apparatus
  thiết bị tách protein bột mì
  freezing apparatus
  thiết bị lạnh đông
  germinating apparatus
  thiết bị nẩy mầm
  hatching apparatus
  thiết bị ấp
  hop extracting apparatus
  thiết bị tách chiết hoa húplông
  Hortvet apparatus
  thiết bị Horvet
  lime slaking apparatus
  thiết bị hòa vôi
  malt polishing apparatus
  thiết bị làm bóng mầm
  malting apparatus
  thiết bị nảy mầm
  milking apparatus
  thiết bị vắt sữa
  mixing apparatus
  thiết bị trộn
  netting apparatus
  thiết bị đánh cá bằng lưới
  pan-greasing apparatus
  thiết bị lăn vê bánh mỳ
  pure culture apparatus
  thiết bị nuôi cấy chủng thuần khiết
  roasting apparatus
  thiết bị rán
  scientific apparatus
  thiết bị kỹ thuật
  seed- cleaning apparatus
  thiết bị làm sạch hạt
  shear apparatus
  thiết bị xén
  stirring apparatus
  thiết bị khuấy trộn
  sugar-screening apparatus
  thiết bị rây (sành) đường
  syrup classifying apparatus
  thiết bị phân ly dịch đường
  thermo gravimetric apparatus
  thiết bị phân tích nhiệt
  vacuum apparatus
  thiết bị chắn không
  wort feed apparatus
  thiết bị tiết dịch lên men
  yeast rousing apparatus
  thiết bị khuấy động men giống

  Địa chất

  thiết bị, máy, dụng cụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X