• /ri´geiliə/

  Thông dụng

  Danh từ số nhiều

  Những biểu chương, y phục của nhà vua
  Những biểu trưng và y phục của một dòng (dòng Hiệp sĩ Gatơ..), của một cấp, một chức vụ nào đó
  wearing the mayoral regalia
  mang lễ phục của thị trưởng


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X