• /´redʒistri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nơi đăng ký; cơ quan đăng ký
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sổ sách, sổ đăng ký

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cơ quan đăng ký
  Internet Registry (IR)
  Cơ quan đăng ký Internet

  Kinh tế

  cơ quan đăng ký
  nơi đăng ký
  mortgage registry
  phòng, nơi đăng ký thế chấp
  nơi đăng ký, phòng đăng ký
  phòng đăng ký
  Companies Registry
  Phòng Đăng ký Công ty (của chính phủ)
  land registry
  phòng đăng ký ruộng đất sở địa chính
  registry of ships
  phòng đăng ký tàu bè
  phòng đăng ký hộ tịch
  quốc tịch tàu
  certificate of registry
  giấy chứng quốc tịch tàu
  ship certificate of registry
  giấy chứng quốc tịch tàu biển
  sổ đăng ký

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X