• /'intə,net/

  Kỹ thuật chung

  liên mạng
  Distributed internet Applications (MicrosoftArchitecture) (DIA)
  Các ứng dụng liên mạng phân bố (kiến trúc của Microsoft)
  Higher Layers and Internet working (IEEE802) (HILI)
  Kết nối liên mạng và các lớp cao hơn (IEEE 802)
  Internet Router/Internetwork Router (IR)
  Bộ định tuyến Internet/Bộ định tuyến liên mạng

  Y học

  danh từ một hệ thống các mạng máy tính được nối mạng khắp toàn cầu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X