• /ri:´kindl/

  Thông dụng

  Động từ

  Đốt lại, thắp lại; nhen lại, nhóm lại (ánh sáng..)
  to rekindle a fire
  nhóm lại ngọn lửa
  to rekindle a war
  nhóm lại ngọn lửa chiến tranh
  Kích thích, làm phấn chấn, làm phấn khởi
  to rekindle someone's hopes
  kích thích niềm hy vọng của ai

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thắp lại

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X