• /¸rezə´rekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  (thông tục) làm sống lại, phục hồi lại (những phong tục cũ, những thói quen cũ...); gợi lại (kỷ niệm cũ)
  Khai quật (xác chết)
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) làm sống lại, cải tử hoàn sinh (người)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  phục hồi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X