• /ri¸ɔ:gənai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác reorganisation

  Danh từ

  Sự tổ chức lại, sự cải tổ lại

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự sắp xếp lại
  sự tổ chức lại

  Kinh tế

  chỉnh đốn
  reconstruction and reorganization
  trùng tu và chỉnh đốn
  reorganization bond
  trái khoán chỉnh đốn, cải tổ
  sự cải tổ
  tái cấu trúc
  tổ chức lại
  reorganization bond
  trái phiếu tổ chức lại công ty

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X