• /ri´petitiv/

  Thông dụng

  Cách viết khác repetitious

  Tính từ

  Có đặc trưng lặp đi lặp lại
  a repetitive job
  một công việc lặp đi lặp lại
  a repetitive tune
  một giai điệu lặp đi lặp lại
  repetitive questions
  những câu hỏi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  lặp

  Xây dựng

  tái diễn
  repetitive loading
  tải trọng trùng phục

  Kỹ thuật chung

  lặp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X