• /ˌripəˈzɛʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chiếm hữu lại, sự lấy lại (một căn nhà..)
  Sự cho chiếm hữu lại

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chiếm hữu lại
  sự chiếm hữu lại
  sự lấy lại
  sự thu hồi
  thu hồi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  recoup , retrieval

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X