• /ri´ku:p/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Thu lại được; bù lại, bồi thường; tự bù đắp
  to recoup someone (for) his losses
  bồi thường thiệt hại cho ai
  (pháp lý) trừ bớt (số tiền phải trả)
  to recoup oneself
  được trả lại khoản đã tiêu, được đền bù lại những cái đã mất

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bồi thường
  recoup losses
  bồi thường tổn thất
  recoup losses (to...)
  bồi thường tổn thất
  trừ bớt
  trừ bớt (một phần số tiền phải trả)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  downslide , lose , worsen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X