• /ri´prest/

  Thông dụng

  Ngoại động từ
  Ngăn chặn, đàn áp, trấn áp, không cho xảy ra (một cuộc nổi loạn..)
  to repress a rebellion
  dẹp một cuộc nổi loạn
  Làm khuất phục; ngăn không cho ai phản kháng, ngăn không cho ai nổi loạn
  Kiềm chế, nén lại, cầm lại (một cơn bốc đồng..)
  to repress one's anger
  nén giận
  to repress one's tears
  cầm nước mắt
  repress a cough
  nín ho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X