• /kɔf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chứng ho; sự ho; tiếng ho
  to have a bad cough
  bị ho nặng
  churchyard cough

  Xem churchyard

  to give a [[[slight]]] cough
  đằng hắng

  Nội động từ

  Ho
  to cough down
  ho ầm lên để át lời (ai)
  to cough the speaker down
  ho ầm lên để cho diễn giả phải im đi
  to cough out (up)
  vừa nói, vừa ho; ho mà khạc ra
  (từ lóng) phun ra, nhả ra
  to cough out (up) money
  nhả tiền ra


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X