• /ri´beljən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc nổi loạn, cuộc phiến loạn
  to rise in rebellion
  nổi loạn
  a rebellion against the King
  một cuộc nổi loạn chống lại nhà vua
  Sự chống lại (chính quyền, chính sách, luật pháp...)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  calm , harmony , peace

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X