• /¸ri:prə´dʌktiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) tái sản xuất
  Có khả năng sinh sôi nẩy nở; có khả năng sinh sản
  reproductive organs
  (sinh vật học) cơ quan sinh sản
  reproductive urges
  bản năng sinh sản

  Chuyên ngành

  Y học

  thuộc sinh sản
  reproductive health
  sức khỏe sinh sản

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  procreant , procreative , sexual

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X