• Thông dụng

  Danh từ

  Ngân hàng chính (giữ số tiền dự trữ của các ngân hàng khác)

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ngân hàng dự trữ
  Federal Reserve Bank
  ngân hàng dự trữ liên bang
  Reserve Bank of Australia
  Ngân hàng dự trữ Úc
  Reserve Bank of Australia
  Ngân hàng Dự trữ Úc (ngân hàng trung ương của Úc)
  Reserve Bank of New Zealand
  Ngân hàng dự trữ tân Tây Lan
  South African Reserve Bank
  ngân hàng Dự trữ Nam Phi (ngân hàng trung ương của Nam Phi)
  state reserve bank
  ngân hàng dự trữ nhà nước
  ngân hàng dự trữ (liên bang)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X