• Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) S, So: phương nam
  Hướng nam
  the window faces south
  cửa sổ nhìn về hướng nam
  ( the South) miền nam; những bang ở miền đông nam nước Mỹ
  Gió nam

  Tính từ

  ( South) ở trong phía nam, gần phía nam, về phía nam, ở phía nam
  South Vietnam
  miền Nam Việt nam
  Từ phương nam đến (gió)
  south wind
  gió nam

  Phó từ

  Về hướng nam; ở phía nam; hướng về phương nam
  to go south
  đi về hướng nam
  this house faces south
  nhà này quay về hướng nam
  down south
  về phương nam, ở phương nam

  Nội động từ

  Đi về hướng nam

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thiên văn ) phương nam

  Giao thông & vận tải

  hướng nam

  Kỹ thuật chung

  phía nam
  south declination
  độ lệch âm (độ lệch về phía nam)
  south gateway of the capital city
  cửa ngõ phía nam của thủ đô
  south point
  điểm phía nam
  phương nam
  magnetic south
  phương nam từ
  true south
  phương nam thực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X