• Thông dụng

  Danh từ

  (khảo cổ học) vòng cổ xoắn (do người Gôloa đeo thời cổ) (như) torc
  (kỹ thuật) mô men xoắn, mô men quay (lực xoắn gây ra chuyển động quay trong máy)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  mômen [lực, xoáy, quay]

  Xây dựng

  momen xoắn

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Mômen, mômen xoắn, mômen quay

  Vật lý

  lực xoay
  mômen xoáy

  Điện tử & viễn thông

  cặp ngẫu lực
  gravity gradient torque
  cặp ngẫu lực gradient trọng lực

  Kỹ thuật chung

  lực xoắn
  breakdown torque
  lực xoắn đứt gãy
  rear end torque
  lực xoắn cầu sau
  mômen
  accelerating torque
  mômen gia tốc
  axial torque
  mômen quay
  axial torque
  mômen xoắn
  brake torque
  mômen hãm
  brake torque
  mômen phanh
  braking torque
  mômen hãm
  breakaway torque
  mômen khởi động
  breakaway torque
  mômen xoắn phá hủy
  breakdown torque
  mômen đánh thủng
  breakway torque
  mômen khởi động
  coefficient of torque
  hệ số momen quay
  constant torque
  mômen xoắn không đổi
  drag torque
  mômen cản
  driving torque
  mômen dẫn động
  driving torque
  mômen quay
  electromagnetic torque
  mômen điện từ
  engine torque
  mômen quay của động cơ
  engine torque
  mômen quay động cơ
  equilibrium of torque
  cân bằng mômen xoắn
  external torque
  mômen ngoài
  frictional torque
  mômen quay do ma sát
  gravity gradient torque
  mômen građien trọng lực
  gyroscopic torque
  mômen quay hồi chuyển
  inertial torque
  mômen quay quán tính
  load torque
  mômen cản
  locked rotor torque
  mômen quay của roto bị khóa
  low temperature torque
  mômen xoắn ở nhiệt độ thấp
  make up torque
  tạo thành momen xoắn
  maximum torque
  mômen xoắn cực đại
  net torque
  mômen xoắn thực
  opposing torque
  mômen cản
  opposing torque
  mômen đối ngẫu
  output torque
  mômen xoắn đầu ra
  overall torque ratio
  tỷ số momen xoắn toàn phần
  peak torque
  mômen xoắn lớn nhất
  propeller torque
  mômen cánh quạt
  pull out torque
  mômen mất đồng bộ
  pull-in torque
  mômen vào đồng bộ
  pull-up torque
  mômen mở máy cực tiểu
  rated load torque
  mômen định mức
  rated load torque
  mômen định mức [danh định]
  rear end torque
  mômen xoắn đầu sau
  resisting torque
  mômen quay cản
  resisting torque
  mômen quay kháng
  resisting torque
  mômen xoắn kháng
  resisting torque
  mômen xoắn khoáng
  restoring torque
  mômen hồi phục
  restoring torque
  mômen kéo về
  retarding torque
  mômen quay trễ
  rotating torque
  mômen quay
  rotor torque
  mômen quay roto (trực thăng)
  starting torque
  mômen khởi động
  starting torque
  mômen quay khởi động
  starting torque
  mômen xoắn khởi động
  synchro torque receiver
  máy thu mômen quay đồng bộ
  synchro torque transmitter
  máy phát mômen quay đồng tốc
  synchro torque transmitter
  sensyn phát momen quay
  tightening torque
  mômen xoắn siết chặt
  torque angle
  góc momen
  torque arm
  tay đòn momen xoắn
  torque at rated load
  mômen định mức (tải)
  torque capacity
  mômen quá tải
  torque constant
  hằng số momen quay
  torque controller
  bộ điều chỉnh mômen xoắn
  torque converter
  bộ biến mômen
  torque converter
  bộ biến mômen (thủy lực)
  torque converter
  bộ biến mômen quay (hộp số)
  torque converter
  máy biến đổi mômen xoắn
  torque converter housing
  hộp bộ biến momen
  torque curve
  đường đặc tính mômen
  torque gauge
  áp kế mômen quay
  torque graph
  biểu đồ mômen xoắn
  torque indicator
  cái chỉ báo mômen xoắn
  torque limiter
  cơ cấu hạn chế mômen xoắn (trong đầu vặn bougle)
  torque member
  hạn chế mômen xoắn
  torque meter
  dụng cụ đo (mômen) xoắn
  torque moment
  mômen xoắn
  torque motor
  động cơ có mômen lớn
  torque motor
  động cơ mômen
  torque motor
  động cơ mômen (lớn)
  torque motor
  động cơ mômen quay
  torque rating
  mômen xoắn tính toán
  torque reaction stand
  giá đo mômen xoắn
  torque rectifier
  bộ chỉnh lưu mômen xoắn (bộ truyền động)
  torque ripple
  gợn sóng momen quay
  torque ripple
  thăng giáng momen quay
  torque smoother
  cái ổn định mômen xoắn
  torque value
  mômen xoắn
  torque-amplifier selsyn
  sensyn khuếch đại momen
  torque-load characteristic
  mômen tĩnh của động cơ
  torque-speed characteristic
  đặc tuyến tốc độ-mômen quay
  torque-tube flowmeter
  mômen dòng chảy
  torque-type viscometer
  mômen xuắn nhớt
  torque-weight ratio
  tỷ số momen xoắn-trọng lượng
  mômen lực
  mômen quay
  coefficient of torque
  hệ số momen quay
  engine torque
  mômen quay của động cơ
  engine torque
  mômen quay động cơ
  frictional torque
  mômen quay do ma sát
  gyroscopic torque
  mômen quay hồi chuyển
  inertial torque
  mômen quay quán tính
  locked rotor torque
  mômen quay của roto bị khóa
  resisting torque
  mômen quay cản
  resisting torque
  mômen quay kháng
  retarding torque
  mômen quay trễ
  rotor torque
  mômen quay roto (trực thăng)
  starting torque
  mômen quay khởi động
  synchro torque receiver
  máy thu mômen quay đồng bộ
  synchro torque transmitter
  máy phát mômen quay đồng tốc
  synchro torque transmitter
  sensyn phát momen quay
  torque constant
  hằng số momen quay
  torque converter
  bộ biến mômen quay (hộp số)
  torque gauge
  áp kế mômen quay
  torque motor
  động cơ mômen quay
  torque ripple
  gợn sóng momen quay
  torque ripple
  thăng giáng momen quay
  torque-speed characteristic
  đặc tuyến tốc độ-mômen quay
  mômen xoắn

  Giải thích VN: Là một lực tác động làm quay một vật nào đó.

  breakaway torque
  mômen xoắn phá hủy
  constant torque
  mômen xoắn không đổi
  equilibrium of torque
  cân bằng mômen xoắn
  low temperature torque
  mômen xoắn ở nhiệt độ thấp
  make up torque
  tạo thành momen xoắn
  maximum torque
  mômen xoắn cực đại
  net torque
  mômen xoắn thực
  output torque
  mômen xoắn đầu ra
  overall torque ratio
  tỷ số momen xoắn toàn phần
  peak torque
  mômen xoắn lớn nhất
  rear end torque
  mômen xoắn đầu sau
  resisting torque
  mômen xoắn kháng
  resisting torque
  mômen xoắn khoáng
  starting torque
  mômen xoắn khởi động
  tightening torque
  mômen xoắn siết chặt
  torque arm
  tay đòn momen xoắn
  torque controller
  bộ điều chỉnh mômen xoắn
  torque converter
  máy biến đổi mômen xoắn
  torque graph
  biểu đồ mômen xoắn
  torque indicator
  cái chỉ báo mômen xoắn
  torque limiter
  cơ cấu hạn chế mômen xoắn (trong đầu vặn bougle)
  torque member
  hạn chế mômen xoắn
  torque meter
  dụng cụ đo (mômen) xoắn
  torque rating
  mômen xoắn tính toán
  torque reaction stand
  giá đo mômen xoắn
  torque rectifier
  bộ chỉnh lưu mômen xoắn (bộ truyền động)
  torque smoother
  cái ổn định mômen xoắn
  torque-weight ratio
  tỷ số momen xoắn-trọng lượng
  sự quay
  sự xoắn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X