• Thông dụng

  Tính từ

  Có mắt lưới (như) reticulated
  ri'tikjuleit
  ngoại động từ
  Làm thành hình mắt lưới

  Nội động từ

  Có hình mắt lưới

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  có dạng mắt lưới

  Giải thích EN: Having a network of fine lines. Thus, reticulated glass. Giải thích VN: Có mạng lưới các đường. Như, thủy tinh mắt lưới.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X