• /ri:´ju:zəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể dùng lại được
  reusable envelopes
  những phong bì có thể dùng lại được

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sử dụng lại được

  Kỹ thuật chung

  hộp dùng lại được

  Kinh tế

  có thể dùng lại
  reusable packing
  bao bì có thể dùng lại được
  có thể tái sử dụng
  reusable packing
  bao bì có thể tái sử dụng
  tái sử dụng
  reusable packing
  bao bì có thể tái sử dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X