• /'pækiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gói đồ, sự đóng gói; quá trình đóng gói hàng
  Bao bì
  Sự thồ, sự khuân vác; sự chất hàng (lên lưng súc vật thồ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự gắn kín, sự nhét kín, sự đệm kín, sự xếp chặt
  Vật liệu để gắn kín, vật liệu để nhét kín, vật liệu để đệm kín
  (y học) sự đắp bằng khăn ướt, sự cuốn bằng mền ướt

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự đóng gói, sự bịt kín, sự độn, sự chèn, vòngbít

  Cơ khí & công trình

  sự nén kín

  Giao thông & vận tải

  vòng bít làm kín

  Hóa học & vật liệu

  độ cô kết
  độ đặc xít

  Toán & tin

  sự hợp lại

  Xây dựng

  độn đệm kín
  đóng đánh đống
  đóng thành kiện
  sự đóng thành gói
  sự trét kín
  sự/vật liệu độn

  Điện lạnh

  sự bó

  Điện tử & viễn thông

  sự ép nén

  Kỹ thuật chung

  bao bì

  Giải thích EN: Any material that is used to cushion or protect packed goods, or to hold some item in place. Giải thích VN: Bất kỳ vật liệu nào dùng để ngăn hoặc gói hàng hóa hay giữ một vật gì.

  kín khít
  nén
  đặc
  ép chặt
  lèn chặt
  packing block
  máy lèn chặt
  gói

  Giải thích VN: Trong Microsoft Windows 3. 1, đây là một biểu tượng do Object Packager tạo nên, chứa một đối tượng, một tệp hoặc một bộ phận của tệp đã được nhúng hoặc liên kết.

  sự bịt kín
  sự chèn
  solid packing
  sự chèn toàn bộ
  strip packing
  sự chèn thành từng dải
  sự đắp
  sự đệm kín
  sự độn
  sự đóng bánh
  sự đóng bao
  sự đóng gói
  staggered packing
  sự đóng gói so le
  tray packing
  sự đóng gói theo khay
  sự lấp
  sự lèn
  sự nén
  sự nhồi
  sand packing
  sự nhồi cát
  vật liệu bọc
  vật liệu chèn
  vật liệu độn
  graphite packing
  vật liệu độn graphit
  metallic packing
  vật liệu độn kim loại
  vật liệu đóng gói
  vòng đệm kín
  metallic packing
  vòng đệm kín kim loại
  piston packing
  vòng đệm kín pittông

  Kinh tế

  điều kiện về bao bì
  đồ dùng để gói
  đóng kiện
  packing cost
  đóng kiện vô bao
  press-packing
  sự đóng kiện thành bánh
  phí bao bì
  sự đóng gói
  barrier packing
  sự đóng gói có màng bảo vệ
  case packing
  sự đóng gói thành thùng
  food packing
  sự đóng gói sản phẩm thực phẩm
  hand press-packing
  sự đóng gói ép tay
  hydraulic press-packing
  sự đóng gói bằng máy thủy lực
  machine press-packing
  sự đóng gói bằng máy
  packing in dry salt
  sự đóng gói có rắc muối (cá)
  vacuum packing
  sự đóng gói trong chân không
  sự gói hàng
  sự phân loại xì gà
  sự xếp gói
  vật liệu làm bao bì
  vật liệu phụ
  việc vô bao bì
  việc vô hộp thực phẩm chế biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X