• (đổi hướng từ Envelopes)
  /'enviloup/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phong bì
  (toán học) hình bao, bao
  Vỏ bọc (khí cầu); bầu khí (khí cầu)
  (sinh vật học) màng bao, vỏ bao

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Phong bì, túi hồ sơ

  Toán & tin

  sự méo bao hình

  Cơ khí & công trình

  áo bọc

  Kỹ thuật chung

  bao
  bầu
  hình bao
  envelope feedback
  hồi tiếp theo hình bao
  envelope of an one-parameter family of environment record
  hình bao của họ một tham số của các đường thẳng
  envelope of an one-parameter family of straight lines
  hình bao của họ một tham số của các đường thẳng
  envelope of an one-parameter family of surfaces
  hình bao của họ một tham số của các mặt
  envelope of family of curves
  hình bao của họ đường cong
  đường bao
  bending moment envelope
  đường bao mômen uốn
  envelope curve of shear
  đường bao lực cắt
  envelope curve of the transmission spectrum
  đường bao phổ phát xạ
  envelope delay
  trễ đường bao
  envelope delay distortion
  sự méo do trễ đường bao
  envelope detection
  tách sóng đường bao
  envelope detector
  bộ phát hiện đường bao
  envelope detector
  bộ tách sóng đường bao
  envelope distortion
  độ méo đường bao
  envelope distortion
  sự biến dạng đường bao
  envelope distortion
  sự méo dạng đường bao
  envelope distortion
  sự méo đường bao
  envelope of grading
  đường bao thành phần hạt
  envelope of the interference
  đường bao giao thoa
  envelope of the speech wave
  đường bao sóng đối ngoại
  Envelope Shaped Frequency Modulation (ESFM)
  điều tần có dạng đường bao
  envelope velocity
  vận tốc đường bao
  general shape of the spectrum envelope
  dạng hình tổng quát của đường bao phổ
  gust envelope
  đường bao gió giật
  index of spectrum envelope approximation
  chỉ số gần đúng của đường bao phổ
  modulation envelope
  đường bao biến điệu
  modulation envelope
  đường bao điều biến
  Mohr strength envelope
  đường bao ứng suất Mohr
  peak envelope of the side lobes
  đường bao các đỉnh của thùy bên
  peak envelope power
  công suất đỉnh đường bao
  Peak Envelope Power (PEP)
  công suất đường bao đỉnh
  peak envelope voltage
  điện áp đỉnh đường bao
  peak envelope voltage (PEV)
  điện áp đường bao cực đại
  PEP (peakenvelope power)
  công suất đường bao đỉnh
  PEV (peakenvelope voltage)
  điện áp đường bao dỉnh
  reach envelope
  đường bao tầm với
  side-lobe envelope
  đường bao các thùy bên
  side-lobe envelope level
  múc đường bao của thùy bên
  signal envelope
  đường bao tín hiệu
  signal-wave envelope
  đường bao sóng tín hiệu
  slope of the spectrum envelope
  độ dốc ở biên giới đường bao phổ
  Sonet Synchronous Payload Envelope (PSE)
  đường bao tải hiệu ứng đồng bộ
  lớp phủ
  lớp vỏ
  màng bọc
  phong bì
  create envelope
  tạo phong bì
  envelope printer
  máy in phong bì
  envelope size
  cỡ phong bì
  envelope size
  kích thước phong bì
  envelope slot
  khe đặt phong bì
  vành
  vỏ bọc
  vỏ
  vỏ mỏng
  pressing of envelope into ground
  sự nén vỏ mỏng trong đất

  Kinh tế

  bì thư
  phong bì
  envelope with a transparent panel
  phong bì có cửa sổ nhỏ trong suốt
  gummed envelope
  phong bì dính
  sealed envelope
  phong bì dán kín
  self-sealing envelope
  phong bì có keo dính sẵn
  stamped envelope
  phong bì đã dán tem
  window envelope
  phong bì có cửa sổ giấy bóng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X