• Thông dụng

  Danh từ

  ( (thường) số nhiều) (thông tục) (viết tắt) của revolution of an engine vòng quay của máy
  two thousand revs minute
  hai nghìn vòng quay một phút
  ( Rev) (viết tắt) của Reverend đức cha (như) Revd

  Nội động từ

  Quay, xoay; tăng tốc độ vòng quay (về máy)
  to rev up an engine began to rev
  máy bắt đầu quay nhanh, máy bắt đầu rú

  Ngoại động từ

  Làm cho (một động cơ) chạy, cho máy rồ

  Chuyên ngành

  Ô tô

  tốc độ động cơ

  Kỹ thuật chung

  số vòng quay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X