• /¸ri:ə´stætik/

  Kỹ thuật chung

  biến trở
  rheostatic brake
  bộ hãm có biến trở
  rheostatic braking
  hãm bằng biến trở
  rheostatic braking
  sự hãm bằng biến trở
  rheostatic braking
  sự phanh kiểu biến trở
  rheostatic control
  điều khiển bằng biến trở
  rheostatic controller
  bộ điểu khiển (kiểu) biến trở
  rheostatic regulator
  bộ điều chỉnh (dùng) biến trở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X