• /'regjuleitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người điều chỉnh
  Máy điều chỉnh
  người lãnh đạo
  a pressure temperature regulator
  bộ điều hoà áp suất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (điều khiển học ) cái điều chỉnh
  perfect regulator
  cái điều chỉnh hoàn hảo
  pilot actuated regulator
  cái điều chỉnh tác động gián tiếp


  Xây dựng

  bộ điều chỉnh, bộ điều tiết, bộ ổn định, thợ điều chỉnh

  Cơ - Điện tử

  Bộ điều chỉnh, bộ điều tiết

  Cơ khí & công trình

  cửa cống lấy nước

  Đo lường & điều khiển

  cái điều chỉnh

  Giải thích EN: A person or thing that regulates; specific uses include: a device that can vary the quantity of something according to a set plan or hold it to a predetermined value..

  Giải thích VN: Một người hay một vật điều chỉnh; sử dụng trong trường hợp: một thiết bị có thể thay đổi số lượng của một thứ theo kế hoạch đã được đặt hay giữ nó ở giá trị đặt trước.

  Kỹ thuật chung

  bộ điều khiển
  alternator regulator
  bộ điều khiển máy phát
  bộ điều chỉnh

  Giải thích VN: Bộ phận hoặc mạch duy trì đại lượng điện ở mức yêu cầu (ví dụ: điện áp, dòng điện, tần số, hoặc tính chất cơ học) ở mức định trước, thường bằng cách so sánh với đại lượng cần ổn định với đại lượng mẫu.

  acetylene pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất axetylen
  acetylene pressure regulator
  bộ điều chỉnh axetylen
  acetylene regulator
  bộ điều chỉnh axetylen
  acetylene regulator
  bộ điều chỉnh đá
  air regulator
  bộ điều chỉnh cấp gió
  air regulator
  bộ điều chỉnh không khí
  atmospheric regulator
  bộ điều chỉnh không khí
  back and boots regulator
  bộ điều chỉnh điện áp
  back pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất thấp
  boosting regulator
  bộ điều chỉnh tăng đẩy
  brake pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp lực phanh
  buck-boost regulator
  bộ điều chỉnh đẩy kéo
  bucking regulator
  bộ điều chỉnh giảm xóc
  capacity regulator
  bộ điều chỉnh công suất
  carbon pile regulator
  bộ điều chỉnh pin cacbon
  cascade regulator
  bộ điều chỉnh nối cấp
  charging regulator
  bộ điều chỉnh nạp
  constant level regulator
  bộ điều chỉnh mức nước
  crankcase pressure regulator
  bộ điêu chỉnh áp suất cácte
  crankcase pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất cacte
  demand regulator
  bộ điều chỉnh theo nhu cầu
  differential pressure regulator
  bộ điều chỉnh hiệu áp
  draught regulator (draftregulator)
  bộ điều chỉnh hút gió
  energy regulator
  bộ điều chỉnh năng lượng
  feedback regulator
  bộ điều chỉnh thông tin// hồi tiếp
  field regulator
  bộ điều chỉnh trường
  flow regulator
  bộ điều chỉnh dòng chảy
  flow regulator
  bộ điều chỉnh lưu lượng
  frequency regulator
  bộ điều chỉnh tần số
  gas regulator
  bộ điều chỉnh khí
  hydraulic regulator
  bộ điều chỉnh thủy lực
  induction regulator
  bộ điều chỉnh cảm ứng
  level regulator
  bộ điều chỉnh mức lỏng
  liquid feed regulator
  bộ điều chỉnh cung cấp lỏng
  liquid level regulator
  bộ điều chỉnh mức lỏng
  mixture regulator
  bộ điều chỉnh hỗn hợp
  oil pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất dầu
  oxygen regulator
  bộ điều chỉnh oxy
  PID regulator
  bộ điều chỉnh PID
  pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp lực
  pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất
  pressure releasing regulator
  bộ điều chỉnh giảm áp
  pulse-type regulator
  bộ điều chỉnh (điện áp) kiểu xung
  rheostatic regulator
  bộ điều chỉnh (dùng) biến trở
  SCR regulator
  bộ điều chỉnh tyristo
  series regulator
  bộ điều chỉnh nối tiếp
  shunt regulator
  bộ điều chỉnh mắc sun
  slip regulator
  bộ điều chỉnh độ trượt
  speed regulator
  bộ điều chỉnh tốc độ
  static regulator
  bộ điều chỉnh (điện áp) tĩnh
  static regulator
  bộ điều chỉnh tĩnh
  steam regulator
  bộ điều chỉnh hơi nước
  stepping regulator
  bộ điều chỉnh bước
  suction pressure regulator
  bộ điều chỉnh áp suất thấp
  tension regulator
  bộ điều chỉnh điện áp
  Tirrell regulator
  bộ điều chỉnh Tirrell
  Tirrill regulator
  bộ điều chỉnh Tirrill
  transistorized regulator
  bộ điều chỉnh tranzito hóa
  vacuum regulator
  bộ điều chỉnh chân không
  valve regulator
  bộ điều chỉnh bằng van
  voltage regulator
  bộ điều chỉnh điện áp
  voltage regulator
  bộ điều chỉnh điện thế
  window regulator
  bộ điều chỉnh cửa sổ
  bộ điều tiết
  air-pressure regulator
  bộ điều tiết lực khí
  current regulator
  bộ điều tiết dòng điện
  flow regulator
  bộ điều tiết dòng song
  flow regulator
  bộ điều tiết dòng sông
  oil pressure regulator
  bộ điều tiết áp suất dầu
  oil temperature regulator
  bộ điều tiết nhiệt độ dầu
  system pressure regulator
  bộ điều tiết áp suất (van giảm áp trong phun K)
  voltage regulator
  bộ điều tiết điện thế
  bộ ổn định

  Giải thích VN: Bộ phận hoặc mạch duy trì đại lượng điện ở mức yêu cầu (ví dụ: điện áp, dòng điện, tần số, hoặc tính chất cơ học) ở mức định trước, thường bằng cách so sánh với đại lượng cần ổn định với đại lượng mẫu.

  compensated regulator
  bộ ổn định bù
  electronic regulator
  bộ ổn định điện tử
  frequency regulator
  bộ ổn định tần số
  gain regulator
  bộ ổn định tăng ích
  potential regulator
  bộ ổn định điện thế
  speed regulator
  bộ ổn định tốc độ
  static regulator
  bộ ổn định tĩnh
  transistorized regulator
  bộ ổn định tranzito hóa
  transmission regulator
  bộ ổn định truyền
  voltage regulator
  bộ ổn định điện áp
  Zenner diode voltage regulator
  bộ ổn định đi-ốt Zenner
  cấu điều chỉnh
  cống điều tiết
  main head regulator
  cống điều tiết đầu kênh chính
  pressure regulator
  cống điều tiết có áp
  skimming type regulator
  cống điều tiết qua đỉnh
  máy điều chỉnh
  pressure regulator
  máy điều chỉnh áp lực
  regulator valve
  van máy điều chỉnh
  self-tuning regulator
  máy điều chỉnh tự xoay vòng
  temperature regulator
  máy điều chỉnh nhiệt độ
  mưa điều chỉnh
  thiết bị điều chỉnh
  capacity regulator [adjuster]
  thiết bị điều chỉnh công suất
  exhaust valve regulator
  thiết bị điều chỉnh van xả

  Kinh tế

  người điều chỉnh
  người quản lý
  người quản lý, người điều chỉnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X