• /´ribəldri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính thô tục; sự tục tĩu
  Lời nói tục tĩu, lời nói vô lễ, hành vi thô bỉ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X