• /prə´fæniti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Lời báng bổ; lời tục tĩu
  Hành động báng bổ, hành vi xúc phạm, hành vi coi thường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X