• /də:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ bẩn thỉu, đồ dơ bẩn, đồ dơ dáy
  Bùn nhão; ghét
  hands covered with dirt
  tay cáu ghét
  Đất
  Vật rác rưởi, vật vô giá trị
  Lời nói tục tĩu, lời thô bỉ, lời thô tục
  to talk dirt
  nói tục tĩu

  Cấu trúc từ

  to eat dirt
  nuốt nhục
  to fling (throw, cast) dirt at somebody
  chửi rủa ai
  Bôi nhọ ai, bôi xấu ai, gièm pha ai
  yellow dirt
  vàng xỉn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bùn nhão

  Hóa học & vật liệu

  đá thải

  Xây dựng

  cát có vàng
  sự dơ bẩn

  Kỹ thuật chung

  bụi
  bùn
  đá mùn thải
  đất
  đất bùn
  lớp phủ

  Kinh tế

  đống
  clotted dirt
  đống cỏ khô (cho gia súc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X