• (đổi hướng từ Robots)
  /´roubɔt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người máy
  Người ứng xử có vẻ như một người máy
  Tín hiệu giao thông tự động (ở Nam Phi)
  Bom bay
  ( định ngữ) tự động
  robot plane
  máy bay không người lái

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  người máy, rô bốt, tín hiệu tự động chỉ đường

  Cơ - Điện tử

  Người máy, rôbôt

  Toán & tin

  người máy, máy tự động

  Điện

  rôbôt

  Kỹ thuật chung

  người máy
  manipulating industrial robot
  người máy thao tác công nghiệp
  robot spraying
  người máy phun sơn
  robot system
  hệ thống người máy
  máy tự động

  Kinh tế

  người máy
  rô-bốt
  thiết bị tự động

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X