• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sụ phun
  metal spraying
  sự phun kim loại

  Cơ khí & công trình

  sự mạ kim loại (bằng cách) phun

  Hóa học & vật liệu

  sơn phun phủ

  Kỹ thuật chung

  sơn phun
  spraying (spraypainting)
  sự sơn phun
  spraying painting
  sơn phun thành bụi
  spraying viscosity
  độ đặc của sơn phun
  sự bơm
  sự phun
  brine spraying
  sự phun nước muối
  conventional spraying
  sự phun bình thường
  electrostatic spraying
  sự phun tĩnh điện
  enamel spraying
  sự phun trắng men
  flame spraying
  sự phun lửa
  flame spraying
  sự phun lửa khí đốt
  flame spraying
  sự phun lửa, sự hàn lửa
  flock spraying
  sự phun keo tụ
  flock spraying
  sự phun kết tủa bông
  fuel spraying
  sự phun nhiên liệu
  metal power spraying
  sự phun phủ bột kim loại
  metal spraying
  sự phun kim loại
  metal spraying
  sự phun mạ kim loại
  mortar spraying
  sự phun vữa
  paint spraying
  sự phun sơn
  plastics spraying
  sự phun chất dẻo
  point spraying
  sự phun sơn
  water spraying
  sự phun nước
  sự tưới (nước)

  Xây dựng

  sự phun

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X