• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  phương trình trung bình
  quân phương
  root-mean-square value
  giá trị căn quân phương

  Điện

  căn bậc hai trung bình

  Giải thích EN: The square root of the average value of the squares of related values. Giải thích VN: Căn bậc hai của giá trị trung bình của các bình phương của các giá trị liên quan.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X