• Kỹ thuật chung

  làm tròn
  round-down function
  hàm làm tròn xuống
  to round down
  làm tròn xuống
  làm tròn xuống
  round-down function
  hàm làm tròn xuống

  Kinh tế

  bớt đi phần lẻ cho tròn số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X