• Kỹ thuật chung

    lớp phủ cao su

    Giải thích EN: A sheet of rubber used as a die in rubber formation. Giải thích VN: Mảnh cao su dùng làm khung trong việc tạo ra cao su.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X