• /¸ru:di´mentl/

  Thông dụng

  Cách viết khác rudimentary

  Tính từ
  Sơ bộ, sơ đẳng, bước đầu
  a rudimental knowledge of mechanics
  kiến thức sơ đẳng về cơ học
  (sinh vật học) thô sơ, mới phôi thai
  rudimental organ
  cơ quan thô sơ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  basal , basic , beginning , rudimentary

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X