• Hóa học & vật liệu

    giấy làm bao tải, bao bố

    Giải thích EN: A material made from processed wood fiber and used to make bags. Giải thích VN: Vật liệu được làm từ sợi gỗ đã qua chế biến và được dùng làm túi đựng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X