• /'sædli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách buồn bã
  she looked at him sadly
  cô ấy nhìn anh ta một cách buồn bã
  Một cách đáng tiếc
  a sadly neglected garden
  một cái vườn bị bỏ bê một cách đáng tiếc
  Đáng buồn là; không may là
  sadly, we have no more money
  đáng buồn là chúng tôi không còn tiền nữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X