• /seifli/

  Thông dụng

  Phó từ

  An toàn, chắc chắn (được che chở khỏi nguy hiểm, thiệt hại)
  Có thể tin cậy, chắc chắn
  Thận trọng, dè dặt; tỏ ra thận trọng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  an toàn
  electrical safely
  sự an toàn điện
  electrical safely
  tính an toàn điện
  safely factor
  hệ số an toàn

  Kinh tế

  sự an toàn
  sự chắc chắn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X