• Kỹ thuật chung

  thiết bị lấy mẫu
  bottom hole sample taker
  thiết bị lấy mẫu dưới đáy giếng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X