• /teikə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người nhận một đề nghị; người nhận đánh cuộc

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thiết bị lấy
  bottom hole sample taker
  thiết bị lấy mẫu dưới đáy giếng

  Kỹ thuật chung

  người lấy

  Kinh tế

  người nhận quyền chọn
  người tiếp nhận
  price taker
  người tiếp nhận giá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X