• /sændl/

  Thông dụng

  Danh từ
  Dép; xăng đan
  Quai dép (ở mắt cá chân)
  Gỗ đàn hương ( sandal-wood, sanders, sandersỵwood)
  Ngoại động từ
  Đi dép (cho ai)
  Buộc quai, lồng quai (vào dép...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X