• /kɔg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái còng (buộc vào chân ngựa... cho khỏi chạy)
  Sự cản trở; điều trở ngại, vật chướng ngại
  Chiếc guốc
  clog-dance
  điệu nhảy mà người biểu diễn mang guốc

  Ngoại động từ

  Còng chân (ngựa)
  Cản trở; làm trở ngại
  Bít kín, lấp lại, làm kẹt, làm tắc
  the pipe was clogged with dirt
  ống dẫn bị tắc vì cáu bẩn

  Nội động từ

  Bị bít lại, bị kẹt, bị tắc

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự kẹt (cặn)

  Kỹ thuật chung

  bị tắc
  bị kẹt (cưa)
  bịt kín
  còng
  làm kẹt
  làm tắc
  làm tắc nghẽn
  sự bịt
  sự lấp
  sự lát kín
  sự tắc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X