• Xây dựng

    cửa đi lắp kính

    Giải thích EN: A door whose upper end is glazed. Giải thích VN: Một cửa đi với phần trên được lắp kính.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X