• (đổi hướng từ Saws)
  /sɔ:/

  hình thái từ

  Thông dụng

  Danh từ

  Tục ngữ; cách ngôn
  Cái cưa
  cross-cut saw
  cưa ngang
  circular saw
  cưa tròn, cưa đĩa
  (động vật học) bộ phận hình răng cưa

  Động từ sawed, .sawn; ( Mỹ) sawed

  Cưa (gỗ), xẻ (gỗ)
  Đưa đi đưa lại (như) kéo cưa

  Thời quá khứ của .see

  Cấu trúc từ

  to saw the air
  khoa tay múa chân
  to saw the wood
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm việc riêng của mình


  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Lưỡi cưa, máy cưa, cái cưa,(v) cưa, xẻ
  Tilting Blade Panel Saw
  Máy cưa bàn trượt
  Vertical Band Saw
  Máy cưa lọng đứng
  Hight Speed Router
  Máy ROTER lưỡi trên

  Xây dựng

  cưa dọc thớ

  Y học

  cưa

  Kỹ thuật chung

  cái cưa
  cưa gỗ
  lưỡi cưa
  máy cưa

  Kinh tế

  cái cưa
  cưa
  dao

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X