• /´baiwə:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tục ngữ, ngạn ngữ
  Gương; điển hình
  a byword for iniquity
  điển hình của sự bất công
  Trò cười
  to become the byword of the village
  trở thành trò cười cho cả làng


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X