• /skæb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vảy (ở vết thương sắp lành)
  Bệnh ghẻ; bệnh nấm vảy (ở da, cây)
  sheep-scab
  bệnh ghẻ ở cừu
  (từ cổ,nghĩa cổ) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) (thông tục) người bần tiện
  Kẻ phá cuộc đình công, công nhân không tham gia đình công; người đi làm trong cuộc đình công

  Nội động từ

  Đóng vảy sắp khỏi (vết thương)
  Phá hoại cuộc đình công, không tham gia đình công; đi làm trong cuộc đình công

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Rỗ, sẹo đúc

  Hóa học & vật liệu

  màng (trên mặt kim loại)

  Thực phẩm

  bệnh sần sùi (trong phòng trừ dịch hại)

  Xây dựng

  Bản nối phủ
  bản ghép

  Kỹ thuật chung

  chỗ rỗ
  đẽo đá
  sẹo đúc
  thanh nối
  tấm nối
  vảy
  vết bột sỉ (vật đúc)

  Kinh tế

  bệnh sần sùi
  công nhân không tham gia đình công
  thợ tuyển dụng để thay cho thợ đình công
  thợ, kẻ phá đình công

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X