• Hóa học & vật liệu

  giá trị đo chia

  Xây dựng

  giá trị độ chia

  Kỹ thuật chung

  giá trị thang đo
  gray scale value
  giá trị thang độ xám
  grey scale value
  giá trị thang đo độ xám
  maximum scale value
  giá trị thang đo cực đại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X