• /´skændəl¸mʌηgə/

  Thông dụng

  Cách viết khác scandal-bearer

  Danh từ

  Kẻ gièm pha; người tung tin gièm pha

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X