• /´tætlə/

  Thông dụng

  Cách viết khác tattle-tale

  Danh từ

  Người ba hoa, người bẻm mép; người hay nói chuyện nhảm, người hay nói chuyện tầm phào

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X