• /¸skætə´lɔdʒikl/

  Thông dụng

  Tính từ
  (thuộc) sự nghiên cứu phân hoá thạch
  (thuộc) sự quan tâm quá mức đến các vật bẩn thỉu, sự thiên về sự tục tĩu
  scatological conversation
  một cuộc nói chuyện tục tĩu
  scatological humour
  sự hài hước tục tĩu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X