• /´hju:mə/

  Thông dụng

  Cách viết khác humor

  Danh từ

  Sự hài hước, sự hóm hỉnh
  a story full of humour
  một câu chuyện rất hài hước, một câu chuyện rất hóm hỉnh
  Khả năng nhận thức được cái hài hước; khả năng nhận thức được cái hóm hỉnh, sự biết hài hước, sự biết đùa
  to have no sense of humour
  không biết hài hước, không biết đùa
  Tính khí, tâm trạng
  to be in good humour
  tâm trạng vui vẻ
  to be in bad humour
  tâm trạng không được vui, bực bội; cáu gắt
  to be out of humour
  khó chịu, bực bội, gắt gỏng
  Ý thích, ý thiên về
  not to be in the humour for joking
  không thích đùa
  Dịch, thể dịch (trong cơ thể)
  vitreous humour
  dịch thuỷ tinh (trong cầu mắt)

  Ngoại động từ

  Chiều lòng, làm vừa lòng, chiều theo (ý thích, tính khí của ai)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  dịch, thể dịch

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X