• /´vʌlgə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thiếu thẩm mỹ, khiếm nhã, tục tĩu
  Thô bỉ, thô tục, thiếu sự tế nhị, có thể xúc phạm nhiều người
  vulgar manners
  cử chỉ thô bỉ
  vulgar words
  lời nói thô tục
  Thông thường, tầm thường, thông tục
  vulgar superstitions
  những sự mê tín thông thường (thường) gặp
  the vulgar era
  kỷ nguyên Cơ đốc
  the vulgar tongue
  tiếng nói dân tộc (đối lại với tiếng La tinh)

  Danh từ

  ( theỵvulgar) quần chúng, thường dân

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thô tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X